Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG.


Privacy Statement en Ledenovereenkomst Dansschool L2D


1. Wij houden een eenvoudige administratie bij van de mensen die lid zijn bij Dansschool L2D. Het gaat om adresgegevens, telefoonnummers en email adressen. De bankgegevens hebben wij NIET in eigen beheer. Deze zijn rechtstreeks verwerkt in ons boekhoudpakket die zich volledig heeft afgeschermd ten behoeve van de privacy. De bankgegevens worden alleen gebruikt voor het incasseren van het maandelijks lesgeld. Persoonlijke gegevens zullen NOOIT met derden worden gedeeld.


2. Deze gegevens worden in een veilige omgeving bewaard. Na beëindiging van de relatie met onze dansschool, worden deze gegevens ten hoogste nog een jaar bewaard. Als lid van onze dansschool heeft u ten alle tijden inzage in de gegevens die wij van U bewaren. Aan een verzoek om deze te veranderen of te verwijderen, wordt onmiddellijk voldaan.


3. U wordt verzocht om toestemming aan ons te geven, om deze gegevens te gebruiken, in overeenstemming met het hierna volgende.


4. Uw gegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en voor het doorgeven van zaken die verband houden met de dansschool activiteiten zoals lesschema’s, afwezigheid of vakanties, bijzondere evenementen of danstrainingen. Uw gegevens zullen nooit en te nimmer, op welke wijze dan ook, worden doorgegeven aan anderen. Uitzondering hierbij, is het door ons aanmelden voor danswedstrijden op uw eigen verzoek.


5. Wij beschikken noch over de kennis of de middelen en hebben niet de intentie om via digitale technieken gebruik te maken van uw gegevens. Dit geldt eveneens voor bezoeken aan onze website en Facebook pagina.


6. Wij nemen regelmatig deel aan danswedstrijden of organiseren show’s. De foto’s die daar worden gemaakt, door leden van onze dansschool of door anderen, willen wij soms publiceren op de website of op social media. Wij vragen U, gelijktijdig met de toestemming om uw gegevens te gebruiken, toestemming te geven om deze content te publiceren. Mocht U, om welke reden dan ook, bezwaar tegen bepaalde content hebben, dan wordt deze op Uw verzoek direct verwijderd.


7. Wij vinden uw privacy uitermate belangrijk en voelen ons verantwoordelijk voor de gegevens die U ons in goed vertrouwen heeft gegeven. Wij zullen daar, naar eer en geweten, integer mee om gaan. Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen houden wij ons graag beschikbaar.